alias sketch 2011 下载

全新的根据, 特别的好处就是方便修改, 因为全部都是向量.

为产品开发而设计.

内置所有的功能都是为了效果图而设计.

看完以下三个视频相信你会喜欢的.

安装成功, 搞了8个小时, 最后问题是在激活云端里面的alias studiotool 和3dmax的情况下不能启动, 关闭就可以了~

Download:

http://hotfile.com/dl/42691119/3e57199/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/42691630/224da92/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/42692267/c3d62ba/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/42691171/b59e0e4/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/42691782/cf2e65c/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/42692470/3b1b2fa/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/42691167/7d3b3c8/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/42691727/60b8a70/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/42692318/bf967e8/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/42691197/df9ed6c/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/42691791/2118aa6/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/42692083/c6a5e1f/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part12.rar.html

Mirror:

http://sharingmatrix.com/file/4898918/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part01.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898926/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part02.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898934/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part03.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898944/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part04.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898946/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part05.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898950/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part06.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898952/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part07.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898956/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part08.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898966/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part09.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898972/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part10.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898974/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part11.rar
http://sharingmatrix.com/file/4898978/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part12.rar

Mirror:

http://www.fileserve.com/file/6XSSZRp/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/YEU2qVE/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/T7JsJVJ/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/3Hzwee9/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/XN6S5tA/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/MBrfH5z/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/ykjAsUF/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/2MuzGQR/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/pyUf2Jc/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part09.rar
http://www.fileserve.com/file/8XVqyQS/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part10.rar
http://www.fileserve.com/file/uCjSxAZ/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part11.rar
http://www.fileserve.com/file/NPRV2VU/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part12.rar

Mirror:

http://uploading.com/files/cm3f86m1/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part12.rar/
http://uploading.com/files/49m84285/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part11.rar/
http://uploading.com/files/3c9e7e94/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part10.rar/
http://uploading.com/files/c15be13c/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part09.rar/
http://uploading.com/files/f4cfb629/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part08.rar/
http://uploading.com/files/m8d2m764/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part07.rar/
http://uploading.com/files/c4cfa986/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part06.rar/
http://uploading.com/files/1f7m298c/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part05.rar/
http://uploading.com/files/eaa418mm/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part04.rar/
http://uploading.com/files/2b1m3f1e/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part03.rar/
http://uploading.com/files/478d58a1/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part02.rar/
http://uploading.com/files/e286aaa3/AliasSk3tch_V2O11_ISO.part01.rar/